Księgi przychodu i rozchodu


Wiemy iż bookkeeping, czyli utrzymanie ksiąg przychodu i rozchodu w należytym porządku, jest dla wielu osób bardzo czasochłonne i nużące, zwłaszcza przy dużej ilości faktur oraz transakcji bankowych. Jest to czynność, która w prowadzeniu biznesu jest nieunikniona i jest podstawą prowadzenia księgowości firmy. Dlatego oferujemy kompleksową obsługę państwa firmy w tej dziedzinie.

  • Wprowadzanie dokumentów księgi rozchodów(rachunki)

  • Wprowadzanie dokumentów księgi przychodów (sprzedaż)

  • Przygotowywanie uzgodnień bankowych

  • Przygotowywanie sald próbnych

  • Tworzenie raportu wierzyciela i dłużnika

  • Sporządzanie czeków

  • Tworzenie skomputeryzowanych lub ręcznych systemów księgowych